Bosiacki, A. (2021) „Iwan Kriwoziercew jako świadek niektórych okoliczności zbrodni katyńskiej”, Dzieje Najnowsze, 53(3), s. 59–89. doi: 10.12775/DN.2021.3.04.