Piskała, K. (2021) „Antykomunizm socjalistów – kilka uwag krytycznych”, Dzieje Najnowsze, 53(2), s. 203–215. doi: 10.12775/DN.2021.2.11.