Napora, M. (2021) „O potrzebie dalszych badań nad prasą gadzinową. Stan obecny i perspektywy badawcze”, Dzieje Najnowsze, 53(2), s. 187–201. doi: 10.12775/DN.2021.2.10.