Dajnowicz, M. (2021) „Liga Kobiet Polskich w okręgu łódzkim w latach 1982–1989. Główne kierunki działalności w świetle materiałów sprawozdawczych organizacji”, Dzieje Najnowsze, 53(2), s. 143–160. doi: 10.12775/DN.2021.2.08.