Strauchold, G. (2021) „Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie nie tylko osobiste”, Dzieje Najnowsze, 53(1), s. 341–342. doi: 10.12775/34088.