Polak, W. i Suleja, W. (2021) „Pytania, które nie zostały zadane… «Dialog należy kontynuować…» Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985. Studium przypadku, wybór, wstęp, oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020”, Dzieje Najnowsze, 53(1), s. 327–340. doi: 10.12775/DN.2021.1.13.