Osękowski, C. (2020) „Lokalny i ponadlokalny charakter konfliktu w Lubogórze”, Dzieje Najnowsze, 52(4), s. 73–116. doi: 10.12775/DN.2020.4.04.