Wolsza, T. (2020) „Instrukcja wydawnicza”, Dzieje Najnowsze, 52(3), s. 345. doi: 10.12775/31961.