Pająk, J. Z. (2020) „Jeńcy wojenni, uchodźcy, zakładnicy i deportowani z Galicji w latach I wojny światowej na terenie Imperium Rosyjskiego”, Dzieje Najnowsze, 52(3), s. 21–52. doi: 10.12775/DN.2020.3.02.