Orzełek, A. (2020) „Koncepcja socjalizmu wieloświatopoglądowego Stowarzyszenia «PAX» w ocenie centralnych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956–1980)”, Dzieje Najnowsze, 51(4), s. 145–164. doi: 10.12775/DN.2019.4.07.