Baziur, G. (2019) „Dębica i powiat dębicki pod władzą Armii Czerwonej w latach 1944–1945 w aspektach społeczno-politycznym i ekonomicznym”, Dzieje Najnowsze, 51(3), s. 263–287. doi: 10.12775/DN.2019.3.12.