Kardela, P. (2019) „Obchody świąt państwowych i rocznic narodowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych”, Dzieje Najnowsze, 51(2), s. 169–185. doi: 10.12775/DN.2019.2.10.