Rybicka, H. (2019) „List do redakcji «Dziejów Najnowszych» w sprawie książki Sebastiana Pawliny, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016, Muzeum II Wojny Światowej”, Dzieje Najnowsze, 51(1), s. 271–275. doi: 10.12775/20502.