Hübner, M. (2019) „ 6–7 XII 2018 r”., Dzieje Najnowsze, 51(1), s. 263–266. doi: 10.12775/20500.