Wolsza, T. (2019) „Recenzje”, Dzieje Najnowsze, 51(1), s. 247–262. doi: 10.12775/20499.