Wolsza, T. (2019) „Obraz życia politycznego w Jugosławii w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii – kluczowe zagadnienia (1945–1948)”, Dzieje Najnowsze, 51(1), s. 163–189. doi: 10.12775/DN.2019.1.08.