Rembacka, K. (2019) „„Osadnictwo literackie” Leonarda Borkowicza czy szczecińska odsłona«repolonizacji kulturalnej Ziem Odzyskanych» prowadzonej w latach czterdziestych XX w.?”, Dzieje Najnowsze, 51(1), s. 139–162. doi: 10.12775/DN.2019.1.07.