Majzner, R. (2019) „Mjr Jan Henryk Żychoń a «afera Sosnowskiego» – drugi kanał inspiracji?”, Dzieje Najnowsze, 51(1), s. 121–137. doi: 10.12775/DN.2019.1.06.