Wolsza, T. (2019) „Instrukcja wydawnicza”, Dzieje Najnowsze, 50(4), s. 320. doi: 10.12775/19984.