Hübner, M. (2019) „ 25–26 X 2018 r”., Dzieje Najnowsze, 50(4), s. 313–317. doi: 10.12775/19982.