Piskała, K. (2019) „Ku Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Studium z dziejów myśli politycznej PPS (1929–1939)”, Dzieje Najnowsze, 50(4), s. 239–251. doi: 10.12775/DN.2018.4.10.