Siedziako, M. (2019) „Społeczna percepcja wyborów w PRL w świetle listów nadesłanych do władz podczas konsultacji projektu nowej ordynacji wyborczej do Sejmu w 1985 roku”, Dzieje Najnowsze, 50(4), s. 181–200. doi: 10.12775/DN.2018.4.07.