Sikora, M. (2019) „USA, CoCom i embargo strategiczne. Kontrola dyfuzji technologii podwójnego zastosowania w czasie zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem PRL”, Dzieje Najnowsze, 50(4), s. 97–154. doi: 10.12775/DN.2018.4.05.