Flasiński, T. (2019) „Spór o miejsce Bengalu w zdekolonizowanych Indiach na tle głównych determinantów polityki prowincji w latach 1945–1947”, Dzieje Najnowsze, 50(3), s. 263–270. doi: 10.12775/DN.2018.3.10.