Kozłowski, T. (2015) „Polityczne sterowanie systemem wymiaru sprawiedliwości PRL po 1956 r. Casus funkcjonowania «zespołów» do spraw procesów politycznych w latach 1964–1982”, Dzieje Najnowsze, 47(4), s. 147–159. doi: 10.12775/DN.2015.4.07.