Bartoszewicz, H. (2015) „U schyłku republiki weimarskiej. Niemcy i stosunki polsko–niemieckie w świetle raportów posła polskiego w Berlinie Romana Knolla (1928–1930)”, Dzieje Najnowsze, 47(4), s. 3–39. doi: 10.12775/DN.2015.4.01.