Pietrzak, J. (2015) „«Wyeliminowanie z szeregów elementu uciążliwego i niebezpiecznego». Sprawa Obozu Dyscyplinarnego Armii Polskiej na Wschodzie w Latrun w Palestynie (1944–1945)”, Dzieje Najnowsze, 47(2), s. 79–91. doi: 10.12775/DN.2015.2.07.