Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, A. (2018) „Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946–1956”, Dzieje Najnowsze, 50(2), s. 149–179. doi: 10.12775/DN.2018.2.08.