Gibiec, M. (2018) „Bezpieczeństwo na granicy. Aktywność OUN w latach 1930–1935 na podstawie sprawozdań sytuacyjnych (Wschodnio)małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej”, Dzieje Najnowsze, 50(1), s. 31–49. doi: 10.12775/DN.2018.1.02.