Bartoszewicz, H. (2018) „Kierunek wschodni aktywności dyplomatycznej Rady Regencyjnej”, Dzieje Najnowsze, 50(1), s. 5–30. doi: 10.12775/DN.2018.1.01.