Łagojda, K. (2018) „Rola aparatu represji w kontrolowaniu granicy państwowej na przykładzie ziemi kłodzkiej w latach 1949–1956”, Dzieje Najnowsze, 49(4), s. 185–211. doi: 10.12775/DN.2017.4.09.