Kornat, M. (2018) „Program czy improwizacja? Idee polityki zagranicznej państwa sowieckiego”, Dzieje Najnowsze, 49(4), s. 97–112. doi: 10.12775/DN.2017.4.05.