Polit, J. (2018) „Japonia wobec rewolucji bolszewickiej w Rosji, 1917–1922”, Dzieje Najnowsze, 49(4), s. 51–73. doi: 10.12775/DN.2017.4.03.