Materski, W. (2018) „Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa narodów do samostanowienia”, Dzieje Najnowsze, 49(4), s. 7–28. doi: 10.12775/DN.2017.4.01.