Nowak, A. (2017) „Czy w politycznej historii jest miejsce na kategorię «zdrady»?”, Dzieje Najnowsze, 49(3), s. 299–312. doi: 10.12775/DN.2017.3.13.