Jackowska, A. M. (2017) „Strategie i metody przekazywania francuskiej opinii publicznej relacji o terrorze stalinowskim za żelazną kurtyną na przykładzie procesów sądowych z lat 1949–1952”, Dzieje Najnowsze, 49(3), s. 121–144. doi: 10.12775/DN.2017.3.06.