Losson, K. (2017) „Czy KPP była patriotyczna? Dyskusja w Wydziale Historii Partii wokół referatu Tadeusza Daniszewskiego na temat «sprawy niepodległości w ruchu robotniczym»”, Dzieje Najnowsze, 49(3), s. 71–98. doi: 10.12775/DN.2017.3.04.