Kuźma-Markowska, S. (2017) „„Służba”, kapitalizm i «kosmopolityczny patriotyzm»: amerykański Czerwony Krzyż Młodzieży w II Rzeczypospolitej”, Dzieje Najnowsze, 49(3), s. 5–26. doi: 10.12775/DN.2017.3.01.