Rodzik, M. (2017) „Appeasement a dozbrojenie. Pomonachijska polityka brytyjska w opinii polskiej służby dyplomatycznej (październik 1938 r. – marzec 1939 r.)”, Dzieje Najnowsze, 49(2), s. 249–271. doi: 10.12775/DN.2017.2.15.