Kołakowski, P. (2017) „Współpraca polskiego wywiadu wojskowego z Secret Intelligence Service w drugiej połowie lat trzydziestych XX w”., Dzieje Najnowsze, 49(2), s. 229–248. doi: 10.12775/DN.2017.2.14.