Wolsza, T. (2017) „Pasje sportowe legionistów w okresie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym”, Dzieje Najnowsze, 49(2), s. 81–98. doi: 10.12775/DN.2017.2.07.