Dutkiewicz, M. (2017) „Służba zdrowia Legionów Polskich podczas walk na Wołyniu w 1915–1916 roku”, Dzieje Najnowsze, 49(2), s. 25–37. doi: 10.12775/DN.2017.2.03.