Fikus, S. (2016) „Urząd Ochrony Konstytucji Niemiec Zachodnich. Nowa instytucja czy transformacja gestapo?”, Dzieje Najnowsze, 48(4), s. 173–178. doi: 10.12775/DN.2016.4.10.