Siedziako, M. (2016) „Wybory do Sejmu PRL w latach 1952–1985”, Dzieje Najnowsze, 48(4), s. 163–171. doi: 10.12775/DN.2016.4.09.