Majewski, M. (2016) „Kontrwywiad PRL wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Andrija Melnyka w latach 1944–1989”, Dzieje Najnowsze, 48(3), s. 161–168. doi: 10.12775/DN.2016.3.10.