Horčička, V. (2016) „Federalizacja czy rozpad? Stosunki Stanów Zjednoczonych i Austro–Węgier w ostatnim roku pierwszej wojny światowej”, Dzieje Najnowsze, 48(3), s. 51–85. doi: 10.12775/DN.2016.3.04.