Gontarczyk, P. (2016) „Przyczynek do badań elit komunistycznych czasów PRL. Uwagi na marginesie biografii Romana Zambrowskiego”, Dzieje Najnowsze, 48(2), s. 174–208. doi: 10.12775/DN.2016.2.10.