„Instrukcja Wydawnicza”. 2023. Dzieje Najnowsze 54 (3):232. https://apcz.umk.pl/DN/article/view/41765.