Choma-Jusińska, Małgorzata. 2023. „Żołnierze I Biznesmeni. Działalność Gryf Publications W Latach 1946–1964 Jako Przyczynek Do Historii Polskich Wydawnictw Emigracyjnych Po Wojnie W Wielkiej Brytanii”. Dzieje Najnowsze 54 (3):131-50. https://doi.org/10.12775/DN.2022.3.07.