„Instrukcja Wydawnicza”. 2022. Dzieje Najnowsze 54 (2):267. https://apcz.umk.pl/DN/article/view/39522.